جمعه, 24 مرداد 1399

اندیشکده قدس؛ وجود میدانی به نام «ابن ملجم مرادی» در یکی از مناطق اصلی غزه که مجسمه ابن ملجم در وسط میدان قرار دارد و روی تابلوی این میدان نوشته شده: «مرحبا به این ضربت»، شایعه بوده یا واقعیت است؟

به قلم اسماعیل بلالایی؛

اندیشکده قدس؛ بعضی ها اخیرا عنوان می کنند با وجود اینکه ما در داخل ایران مشکلات زیادی داریم، چه دلیلی برای دفاع از فلسطین وجود دارد؟ (چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است.)

اندیشکده قدس؛ واقعیت قضیه چیست؟ آیا واقعاً صهیونیست‌ها، مدعی به دست آوردن فلسطین از طریق خرید زمین‌هایشان هستند و فلسطینی‌ها با کمال رضایت، سرزمین خود را در ازای پول به آنها داده‌اند؟