جمعه, 24 مرداد 1399
به قلم احمدرضا روح اله زاد؛

اندیشکده قدس؛ با شروع بیداری اسلامی در کشورهای عربی که نتیجه طبیعی سرخوردگی جوامع عربی و ناامیدی از رژیم های وابسته با تاثیر پذیری از موفقیت های مستمر محور مقاومت در معادله رویاریی با رژیم صهیونیستی، خصوصا ایستادگی مردم و نظام اسلامی در برابر همه فشارهای جریان سلطه به رهبری امریکا بود،

به قلم محمد شاهدی؛

اندیشکده قدس؛ گردهمایی قطب های بزرگ اقتصادی جهان تحت عنوان جی 20 در هامبورگ آلمان در 16 و 17 تیرماه سال جاری به پایان رسید. هدف از شکل گیری این اجلاس تصمیم گیری درباره مهمترین موضوعات جهان امروز در حوزه های اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی است؛

به قلم محمد شاهدی - کارشناس مسائل خاورمیانه؛

اندیشکده قدس؛ تاریخ روایتگر حوادث و اتفاقات گذشته است و شناخت آن می تواند به تحلیل و چشم انداز آینده کمک شایانی کند.از گذشته تا به امروز حوادث تلخ و شیرین، سرنوشت ملت ها و دولت ها را تغییر داده است. طمع، منافع شخصی،زیاده خواهی ها و طرح های استعماری دولت ها از گذشته ای دور تا امروز آبستن تغییرات بسیاری در جای جای جهان بوده است.

به قلم محمد شاهدی؛

اندیشکده قدس؛ این بار ترامپ منفورترین رئیس جمهور آمریکا همگان را شگفت زده ساخت. وی که همواره با سخنان، عملکرد شتابزده، جنجالی و ساختار شکن اش سعی در تغییر روند تصمیم گیری و استراتژی آمریکا را داشته است امروز می خواهد با مدل قمار و کاسبی اش ایالات متحده را از ورشکستی و سراشیبی سقوط به عنوان یک هژمون بی چون و چرا نجات و جهان را مدیریت کند.