جمعه, 24 مرداد 1399
به قلم محمد شاهدی؛

اندیشکده قدس؛ اسلام برای جان و حیات انسان، ارزش والایی قائل شده است و حفظ نفس را گرامی داشته و تجاوز به حیات ونفس دیگران را بعد از کفر و شرک از بزرگترین گناهان قرار داده است.

اندیشکده قدس؛ سازمان سری، جامعه‌ای است مخفی که فعالیتهایش را از دید عموم مردم پنهان نگاه می‌دارد و اعضاء آن عموما از طبقات یا بخش‌های خاصی از جامعه انتخاب می‌شوند مثل نخبگان و یا آدم‌کشان حرفه‌ای؟!